نخستین جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی

02خرداد
سیمون آیوازیان نشان درجه یک هنری گرفت
بررسی ۱۱ پرونده آموزشی

سیمون آیوازیان نشان درجه یک هنری گرفت

نخستین جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی در سال جدید با حضور اعضای شورا یکشنبه دوم خرداد برگزار شد.