نخستین جشنواره هنر زنده است

۲۱اسفند
در آیین اختتامیه نخستین جشنواره «هنر زنده است» چه گذشت؟
معرفی برگزیدگان

در آیین اختتامیه نخستین جشنواره «هنر زنده است» چه گذشت؟

برگزیدگان نخستین جشنواره «هنر زنده است» در بخش‌های موسیقی، تئاتر، دیجیتال آرت و سینما معرفی شدند.