نخستین اردیبهشت موسیقی تهران

27اردیبهشت
نخستین «اردیبهشت موسیقی تهران» برگزار شد

نخستین «اردیبهشت موسیقی تهران» برگزار شد

نخستین «اردیبهشت موسیقی تهران» که در واقع افتتاحیه‌ای برای فعالیت‌های انجمن موسیقی استان تهران در سال ۹۸ محسوب می‌شد، شامگاه دوشنبه (۲۳ اردیبهشت‌ماه) با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران در هنرستان موسیقی پسران برگزار شد.