نخستین آلبوم گروه موسیقی «اوستا»

۱۹دی
شنبه ۲۳ دی ماه در تماشاخانه «پایتخت»

شنبه ۲۳ دی ماه در تماشاخانه «پایتخت»

نخستین آلبوم گروه موسیقی «اوستا» با عنوان «کابوس سپید» روز شنبه ۲۳ دی ماه در تماشاخانه «پایتخت» رونمایی می شود.