نخستین آلبوم گروه موسیقی «اوستا»

19دی
شنبه ۲۳ دی ماه در تماشاخانه «پایتخت»

شنبه ۲۳ دی ماه در تماشاخانه «پایتخت»

نخستین آلبوم گروه موسیقی «اوستا» با عنوان «کابوس سپید» روز شنبه ۲۳ دی ماه در تماشاخانه «پایتخت» رونمایی می شود.