نخستین آلبوم پس از مرگ

۲۶مهر
ناشنیده های انیو موریکونه منتشر می شود
نخستین آلبوم پس از مرگ

ناشنیده های انیو موریکونه منتشر می شود

نخستین آلبوم پس از مرگ «انیو موریکونه» آهنگساز مشهور ایتالیایی که شامل تعدادی از قطعه‌های شنیده نشده این هنرمند می‌شود، آماده انتشار شد.