نخبگان موسیقی

۲۳خرداد
دوره ویژه بنیاد رودکی برای نخبگان موسیقی ایران

دوره ویژه بنیاد رودکی برای نخبگان موسیقی ایران

مرکز آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی برای آموزش‌های تخصصی به هنرمندان جوان فراخوان داد و اعلام کرد این دوره ویژه برای نخبگان موسیقی ایران تعریف شده است.