نخبگان موسیقی

23خرداد
دوره ویژه بنیاد رودکی برای نخبگان موسیقی ایران

دوره ویژه بنیاد رودکی برای نخبگان موسیقی ایران

مرکز آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی برای آموزش‌های تخصصی به هنرمندان جوان فراخوان داد و اعلام کرد این دوره ویژه برای نخبگان موسیقی ایران تعریف شده است.