نحوه مراسم خاکسپاری مرحوم محمدرضا شجریان

17مهر
تاریخ اقامه نماز و نحوه مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان اعلام شد
با انتشار اطلاعیه ای از سوی خانه موسیقی

تاریخ اقامه نماز و نحوه مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان اعلام شد

خانه موسیقی با انتشار اطلاعیه در سامانه اینترنتی خود، تاریخ اقامه نماز و نحوه مراسم خاکسپاری مرحوم محمدرضا شجریان را اعلام کرد.