نامگذاری خیابان

27فروردین
خیابانی به نام «محمدرضا شجریان» نام‌گذاری شد

خیابانی به نام «محمدرضا شجریان» نام‌گذاری شد

اعضای شورای شهر تهران امروز برخی از خیابان‌های پایتخت را به نام بزرگان ادب و هنر از جمله علی نصیریان، محمدعلی کشاورز و استاد شجریان و… نامگذاری کردند.