ناصر فکوهی

12آذر
راه اندازی پروژه «چهره های زمان» به زبان موسیقی و سینما
ناصر فکوهی خبر داد

راه اندازی پروژه «چهره های زمان» به زبان موسیقی و سینما

ناصر فکوهی، مدرس حوزه انسان شناسی و فرهنگ از جزییات راه اندازی پروژه «چهره‌های زمان» با بهره‌مندی از هنرهای موسیقی و سینما سخن گفت.