ناصرملک مطیعی

24شهریور
عکس؛

عکس؛

دو روز پیش، به همت «شهرام ناظری» استاد بنام موسیقی ایران، جلسه ای در دفتر روزنامه «شرق» با حضور خیرین و جمعی از اهالی هنر و فرهنگ تشکیل و طی آن به ۱۱۵ خانواده جذامی استان کردستان کمک مالی قابل توجهی شد. «شهرام ناظری»، «ناصرملک مطیعی»، «محمد معتمدی»، «شاهرخ تویسرکانی»، «نادر مشایخی» و «مجید پازوکی» […]