ناشران – صنعت نشر

۱۵آذر

ابوالقاسم اشرف‌الکتابی درگذشت

ابوالقاسم اشرف‌الکتابی درگذشت

۱۴آذر

اسماعیل صاحبی درگذشت

اسماعیل صاحبی درگذشت

۱۲آبان

خسارت ۲۵میلیاردتومانی در آتش‌سوزی یک انبار کتاب

خسارت ۲۵میلیاردتومانی در آتش‌سوزی یک انبار کتاب

۱۵شهریور

جیمز اطلس درگذشت

جیمز اطلس درگذشت

۱۶مرداد

محمد کلاری درگذشت

محمد کلاری درگذشت

۲۸فروردین

دیدار عادل فردوسی‌پور با علاقه‌مندان به کتاب‌ به نفع سیل‌زدگان

دیدار عادل فردوسی‌پور با علاقه‌مندان به کتاب‌ به نفع سیل‌زدگان