ناشران – صنعت نشر

15آذر

ابوالقاسم اشرف‌الکتابی درگذشت

ابوالقاسم اشرف‌الکتابی درگذشت

14آذر

اسماعیل صاحبی درگذشت

اسماعیل صاحبی درگذشت

12آبان

خسارت ۲۵میلیاردتومانی در آتش‌سوزی یک انبار کتاب

خسارت ۲۵میلیاردتومانی در آتش‌سوزی یک انبار کتاب

15شهریور

جیمز اطلس درگذشت

جیمز اطلس درگذشت

16مرداد

محمد کلاری درگذشت

محمد کلاری درگذشت

28فروردین

دیدار عادل فردوسی‌پور با علاقه‌مندان به کتاب‌ به نفع سیل‌زدگان

دیدار عادل فردوسی‌پور با علاقه‌مندان به کتاب‌ به نفع سیل‌زدگان