نادر کشاورز

27مهر
نادر کشاورز درگذشت
از نوازندگان سابق ارکسترهای سمفونیک و ملی

نادر کشاورز درگذشت

نادر کشاورز از نوازندگان سابق ویولن در ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی ایران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.