مینا جعفرزاده

10شهریور

بازگشت هنری دوباره مینا جعفرزاده

بازیگر زن: درگذشت همسرم روحم را خسته کرده بود