مینا آتشی

۰۹خرداد
مینا آتشی مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی نواحی شد
در چهاردهمین دوره

مینا آتشی مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی نواحی شد

علی نیکنام انزابی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در حكمي مینا آتشی را به سمت مدير روابط عمومي چهاردهمین جشنواره موسيقي نواحي ايران منصوب كرد.

۰۸اردیبهشت
مینا آتشی مدیر روابط عمومی انجمن موسیقی ایران شد
طی حکمی از مدیر انجمن

مینا آتشی مدیر روابط عمومی انجمن موسیقی ایران شد

علی نیکنام انزابی مدیر عامل انجمن موسیقی ایران با صدور حکمی مینا آتشی را به عنوان مدیر روابط عمومی این مجموعه منصوب کرد.