میرزاده عشقی همدان

12آذر
در گفتگو با دکتر مهدی شریفیان عنوان شد:

در گفتگو با دکتر مهدی شریفیان عنوان شد:

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی‌سینا به معرفی شخصیتی پرداخت که مؤسس نخستین اپرای ایران بوده و او نخستین فرد موثر در تحول شعر فارسی دانست. دکتر مهدی شریفیان در گفت‌وگو با ایسنا، «میرزاده‌ عشقی» را شخصیت مورد نظر معرفی کرد و افزود: نام اصلی میرزاده عشقی «سیدمحمدرضا کردستانی» فرزند «حاج […]