مکتب خانه زنده یاد محمدرضا لطفی

02تیر
در نبود این استاد فقید موسیقی ایران

در نبود این استاد فقید موسیقی ایران

مکتب خانه زنده یاد محمدرضا لطفی و موسسه فرهنگی هنری آوای شیدا، شنبه صبح ساعت ۱۰ صبح با حضور خانواده و نزدیکان این هنرمند بازگشایی شد.
+مکتب خانه و موسسه آوای شیدا به روال سابق کار خود را آغاز کرده و کلاس های آن دایر است