مژده مژدهی

02مرداد
به سرایندگی مژده مژدهی

به سرایندگی مژده مژدهی

«دست خط دلم» مجموعه ای شامل ۹۰ ترانه کوتاه و بلند به سرایندگی مژده مژدهی است که به تازگی توسط انتشارات البرز منتشر شده است.