موسیقی و نمایش

21دی
چراغ خانه های موسیقی و نمایش دوباره روشن می شود

چراغ خانه های موسیقی و نمایش دوباره روشن می شود

وزیر ارشاد: بر اساس طرح محدودیت هوشمند که شهرها به وضعیت‌های قرمز، زرد، نارنجی و آبی تقسیم و در چارچوب مشاغل طبقه‌بندی شده، در شهرهای زرد و آبی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری امکان برگزاری موسیقی و نمایش در سالن ها وجود دارد.