موسیقی ها و نغمه های محمدی

30خرداد
برگزیدگان «موسیقی‌ها و نغمه‌های محمدی» معرفی شدند
در اختتامیه مجازی این جشنواره

برگزیدگان «موسیقی‌ها و نغمه‌های محمدی» معرفی شدند

اختتامیه نخستین جشنواره ملی «موسیقی‌ها و نغمه‌های محمدی» در مراسمی آنلاین برگزار شده و  برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.