موسیقی معاصر ایران ۱

05آذر
با عنوان «موسیقی معاصر ایران ۱»

با عنوان «موسیقی معاصر ایران ۱»

«موسیقی معاصر ایران ۱» اولین اثر صوتی گروه موسیقی «یارآوا»، توسط «نشر موسیقی معاصر» منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.
+جزئیات به همراه کاورهای این آلبوم را در ادامه دنبال کنید