موسیقی محلی خراسان

09اسفند
گفتگوی مفصل با سیما بینا: به خاطر آهنگ های محلی من بود که برنامه «گل های صحرایی» به مجموعه برنامه های «گل ها» اضافه شد

گفتگوی مفصل با سیما بینا: به خاطر آهنگ های محلی من بود که برنامه «گل های صحرایی» به مجموعه برنامه های «گل ها» اضافه شد

یکی از نخستین زنان ایرانی است که با تلاش زیاد در احیای موسیقی نواحی و پاس داری از آن کوشید و از این نظر جایگاه ویژه ای در تاریخ موسیقی این سرزمین دارد. سالیان اخیرِ زندگی او به آمد و شد بین ایران و خارج گذشته است. با وی درباره برنامه های آتی و سالهایی که گذشت، گفتگو شده است که در ادامه می خوانید.
+فردی که می خواهد کار تلفیق را انجام بدهد باید یک موزیسین جدی باشد

+من در خارج از کشور نیستم. اشتباه نکنید، من از ایران دور نشدم

+نقاشی پناه من است