موسیقی غمگین

16آذر
چرا موسیقی غمگین پرطرفدار است؟

چرا موسیقی غمگین پرطرفدار است؟

«چرا مردم به موسیقی غمگین گرایش زیادی دارند؟ تحقیقات نشان داده است آهنگ‌های غمگین به انسان حس غم و ناراحتی نمی‌دهد، بلکه مخاطب را در یک حال و فضای نوستالژیک فرو می‌برد. غمی که بر اثر گوش‌دادن به موسیقی وجود مخاطب را فرامی‌گیرد در حقیقت می‌تواند لذت‌بخش باشد. به نظر می‌رسد این مساله ریشه بیولوژیک هم داشته باشد.»