موسیقی عهد قاجار

31تیر

اجرای نت‌های موسیقی تاریخی پس از ۱۲۳ سال

محمد باریکانی: پس از یافتن دفتر نت‌های ‏موسیقی تقدیم شده به ‏مظفرالدین شاه قاجار در ‏دومین سفر وی به اروپا، چهار ‏دفتر از نت‌های دستنویس ‏موسیقی مربوط به دوران ‏ناصرالدین‌شاه که بیش از ‏‏۱۲۰سال از عمر آن‌ها می‌‏گذرد در کاخ موزه گلستان ‏رونمایی شد. ‏ پژوهش‌های تاریخی نت‌های دستنویس موسیقی ‏دوران قاجار را برادران ‏امینیان […]