موسیقی عرفانی

21مرداد
داوود آزاد: موسیقی عرفانی به دف و تنبور محدود نمی‌شود

داوود آزاد: موسیقی عرفانی به دف و تنبور محدود نمی‌شود

داوود آزاد موسیقیدان کشورمان معتقد است موسیقی عرفانی منحصر به هیچ سازی حتی دف و تنبور نیست بلکه مهم، دانش، حس و حال هنرمند در انتقال این انرژی و هدایت شنونده به سمت خداوند و کمک به برقراری ارتباط معنوی بین خالق و مخلوق است.