موسیقی سنندج

03اسفند
راه اندازی موزه موسیقی در سنندج

راه اندازی موزه موسیقی در سنندج

 شهردار سنندج از راه اندازی موزه موسیقی در یکی از بناهای تاریخی این شهر خبر داد.