موسیقی سریال پایتخت

12تیر
چقدر جای ساز موسیقی در این سریال خالی است!

چقدر جای ساز موسیقی در این سریال خالی است!

موسیقی ایرانیان – شروینه شجری کهن: تنوع و کثرت قومیت‌ها در کشور پهناور ما، این امکان را فراهم کرده که در هر گوشه‌ای از این خاک، با نمودی از فرهنگ و هنر مواجه شویم که شاید نقطه مقابل آن چیزی باشد که در نقطه‌ای دیگر در جریان است…