موسیقی جوان

۱۴مرداد
با اتمام داوری مرحلۀ اول دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان

با اتمام داوری مرحلۀ اول دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان

با اتمام داوری مرحلۀ اول دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، اسامی راه‌یافتگان به مرحلۀ نهایی این جشنواره اعلام شد.
+دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان به دبیری هومان اسعد از ۷ تا ۲۴ شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد