موسیقی ایران از گذشته تا امروز

۰۹تیر
با حضور موزیسین های ایرانی صورت می‌گیرد

با حضور موزیسین های ایرانی صورت می‌گیرد

به دنبال حضور آهنگسازان ایرانی در شصتمین بینال موسیقی ونیز و اجرای پروژه «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» در این رویداد هنری، این پروژه موسیقایی ۲۶ مهرماه در فستیوال اپرتو در رجواِمیلیای ایتالیا نیز اجرا می‌شود.
+جزئیات کامل در گفتگو با «مهدی خیامی»