موسسه هنرمندان پیشکسوت

۰۳مهر

تولد آقای خواننده در روزهای کرونایی

تولد آقای خواننده در روزهای کرونایی

۰۸مرداد
نخستین نشست کارگروه‌های موسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد

نخستین نشست کارگروه‌های موسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه‌های تخصصی موسسه هنرمندان پیشکسوت با حضور تعدادی از هنرمندان عضو و مدیرعامل این موسسه برگزار شد.

۱۲آذر
دیدار موسسه هنرمندان پیشکسوت با اکبر گلپایگانی

دیدار موسسه هنرمندان پیشکسوت با اکبر گلپایگانی

برخی از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت شب دوشنبه (۱۱ آذر ماه) با حضور در منزل اکبر گلپایگانی(گلپا) با این پیشکسوت موسیقی و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت دیدار کردند.