موسسه مدیران شیوه

18شهریور
با حضور هنر آفرینان سرشناس عرصه موسیقی و هنرمندان پیشکسوت کشور

با حضور هنر آفرینان سرشناس عرصه موسیقی و هنرمندان پیشکسوت کشور

جشنواره بزرگ و خیریه «هم آوایی عشق و امید» با حضور هنر آفرینان سرشناس عرصه موسیقی و هنرمندان پیشکسوت کشور، مهرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
+پوستر این جشنواره