موسسه فرهنگی هنری هواداران هنر ایرانیان

۱۴شهریور
در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها

در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها

کنسرت گروه شاهو دالاهو از سوی موسسه فرهنگی هنری هواداران هنر ایرانیان و در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها در تهران برگزار می‌شود.