موسسه فرهنگی هنری هواداران هنر ایرانیان

14شهریور
در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها

در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها

کنسرت گروه شاهو دالاهو از سوی موسسه فرهنگی هنری هواداران هنر ایرانیان و در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها در تهران برگزار می‌شود.