موسسه جبهه هنر های زیبا

06دی
اشتراکات موسیقی ایران و عثمانی بررسی می‌شود

اشتراکات موسیقی ایران و عثمانی بررسی می‌شود

دو استاد ادبیات، تاریخ و فرهنگ ترکیه، برای برگزاری سمیناری با محوریت اشتراکات موسیقی ایران ترکیه به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهند کرد.