موسسه تدبیر و امید

05مرداد
اواسط شهریور ماه سال جاری

اواسط شهریور ماه سال جاری

کنسرت موسیقی تلفیقی گروه «مکنون» اواسط شهریور ماه ۹۴ در گلسار شهر رشت به اجرا در می آید.
+پوستر و جزئیات کامل این کنسرت