موسسه ارکستر ملی ایران

۰۸آبان
در نشست خبری «ارکستر ملی» عنوان شد

در نشست خبری «ارکستر ملی» عنوان شد

معاون هنری وزارت ارشاد از تأسیس مؤسسه ارکستر ایران خبر داد و گفت: با ساماندهی مجدد نیروی انسانی ارکستر ایران بر اساس نیاز و با برگزاری آزمون تخصصی بهترین و قوی‌ترین نیروها را جذب خواهد کرد.