موزیک ویدئوی قطعه موسیقایی مست قلندر

12خرداد
سامی یوسف برای حضرت علی(ع) خواند

سامی یوسف برای حضرت علی(ع) خواند

hot-topic-logoموزیک ویدئوی قطعه موسیقایی «مست قلندر» به خوانندگی سامی یوسف بر اساس موسیقی سنتی هندوستان و پاکستان در مدح حضرت امیر المومنین (ع) منتشر شد.