موزه هنرهای معاصر تهران

۳۱تیر

مدیرکل هنرهای تجسمی: از فرح پهلوی شکایت می‌کنیم

مدیرکل هنرهای تجسمی: از فرح پهلوی شکایت می‌کنیم

۲۰فروردین

فرزین بنکدار ابدی شد

فرزین بنکدار ابدی شد

۱۷فروردین

فرزین بنکدار درگذشت

فرزین بنکدار درگذشت