موزه هنرهای معاصر تهران

31تیر

مدیرکل هنرهای تجسمی: از فرح پهلوی شکایت می‌کنیم

مدیرکل هنرهای تجسمی: از فرح پهلوی شکایت می‌کنیم

20فروردین

فرزین بنکدار ابدی شد

فرزین بنکدار ابدی شد

17فروردین

فرزین بنکدار درگذشت

فرزین بنکدار درگذشت