موریکونه

۲۸تیر
سالن کنسرت شهر رُم به «موریکونه» تغییر نام داد

سالن کنسرت شهر رُم به «موریکونه» تغییر نام داد

مسوولان شورای شهر رُم یکی از آمفی تئاترهای بزرگ شهر را به یاد «انیو موریکونه» ـ موسیقیدان بزرگ و تازه درگذشته ایتالیایی ـ نامگذاری کردند.