مهندس همایون خرم

04مرداد
با اعلام شرایط ثبت نام شرکت کنندگان

با اعلام شرایط ثبت نام شرکت کنندگان

دبیرخانه چهارمین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرّم ) فراخوان نحوه حضور هنرمندان و گروه های متقاضی شرکت در این رویداد موسیقایی را منتشر کرد.
+متن فراخوان را در ادامه بخوانید