مهسا کرامتی

15آذر

مهسا کرامتی: مدتی به خاطر پسرم نمی‌خواهم کار کنم تا به سنی برسد که بتوانم کارم را ادامه بدهم.

بازیگر زن سینما برای بزرگ کردن پسرش، بازیگری را کنار گذاشت | عکس