مهر کوبان

29بهمن
به روایت دفنوازان «مهر کوبان»

به روایت دفنوازان «مهر کوبان»

کنسرت منظومه «درفش کاویان» به روایت دفنوازان «مهر کوبان»، اولین هفته اسفند ماه سال جاری، در «فرهنگسرای شفق» برگزار می گردد.