مهربانو توفیق

23تیر

با حضور هوشنگ ظریف، شهرام ناظری، حسین علیزاده و کامبیز روشن روان

بزرگداشت اساتید موسیقی ملی ایران «محمد مقدسی»، «ارفع اطرایی»، «حسن ناهید»، «ملیحه سعیدی» و «مهربانو توفیق» از سوی موسسه فرهنگی هنری ندای اندیشه آفرین برگزار می‌شود