مهراد

21دی

سینا مهراد در «بوی خون» از «آقازاده» می‌گوید

سینا مهراد در «بوی خون» از «آقازاده» می‌گوید

06شهریور
تو فکر یک سقفم … یک سقف رویایی … سقفی برای ما … حتی مقوایی…