مهراد

۲۱دی

سینا مهراد در «بوی خون» از «آقازاده» می‌گوید

سینا مهراد در «بوی خون» از «آقازاده» می‌گوید

۰۶شهریور
تو فکر یک سقفم … یک سقف رویایی … سقفی برای ما … حتی مقوایی…