مهدی یغمائی

08فروردین
با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت موسیقی ایرانیان

با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت موسیقی ایرانیان

قطعه «صبح فروردین» با صدای مشترک علیرضا قرایی منش و مهدی یغمائی منتشر شد. در ادامه «صبح فروردین» را با اجازه صاحب اثر از طریق سایت موسیق ایرانیان آنلاین بشنوید و دانلود نمایید.