مهدی چمران

31خرداد
«وداع»ِ شهید چمران به روایت برادر منتشر شد/ آنلاین بشنوید
با خوانش مهدی چمران و موسیقی امیرحسین سمیعی

«وداع»ِ شهید چمران به روایت برادر منتشر شد/ آنلاین بشنوید

آخرین دستنوشته زنده یاد دکتر مصطفی چمران، همزمان با سالروز شهادت این فرمانده برجسته، تحت عنوان «وداع» با دکلمه مهدی چمران و موسیقی امیرحسین سمیعی منتشر شد.