مهدی نیکبخت

۲۶خرداد
قتل دف نواز اصفهانی تشریح شد
دستگیری قاتل در کمتر از 24 ساعت

قتل دف نواز اصفهانی تشریح شد

دادستان سمیرم ضمن تشریح جزئیات قتل دف نواز اصفهانی از دستگیری قاتل وی خبرداد.