مهدی نیکبخت

26خرداد
قتل دف نواز اصفهانی تشریح شد
دستگیری قاتل در کمتر از 24 ساعت

قتل دف نواز اصفهانی تشریح شد

دادستان سمیرم ضمن تشریح جزئیات قتل دف نواز اصفهانی از دستگیری قاتل وی خبرداد.