مهدی نادری

06فروردین
مهدی نادری از موسیقی فیلم «منگی» گفت
به عنوان آهنگساز فیلم

مهدی نادری از موسیقی فیلم «منگی» گفت

آهنگساز فیلم سینمایی «منگی» درباره سازهای به کار رفته در این فیلم و اکران آن در هنروتجربه گفت.