مهدی غفوری

21شهریور
آریا عظیمی‌نژاد برای تله‌تئاتر «کاتب اعظم» موسیقی می‌سازد
نوشته و ساخته مهدی غفوری و علی عبادی

آریا عظیمی‌نژاد برای تله‌تئاتر «کاتب اعظم» موسیقی می‌سازد

این روزها آریا عظیمی‌نژاد مشغول آهنگسازی این مجموعه است و پویان شعله‌ور تدوین آن را انجام می‌دهد. حسین ابوالصدق نیز طراحی و ترکیب صدای پروژه را برعهده دارد.