مهدی شیروانی

01شهریور
«جویبار نور» هدیه‌ای برای استاد حسین علیزاده
نخستین اثر رسمی مهدی شیروانی

«جویبار نور» هدیه‌ای برای استاد حسین علیزاده

قطعه «جویبار نور» به عنوان نخستین اثر رسمی مهدی شیروانی و همزمان با هفتادمین زادروز استاد حسین علیزاده منتشر و به ایشان تقدیم شد.