مهدی شجریان

22فروردین
طرح نام‌گذاری خیابانی به‌نام استاد «مهدی شجریان» در شهر مشهد

طرح نام‌گذاری خیابانی به‌نام استاد «مهدی شجریان» در شهر مشهد

طرح نام‌گذاری خیابانی به‌نام استاد «مهدی شجریان» – پدر استاد شجریان- در پایان سال ۱۳۹۷ توسط تعدادی از اعضای شورای شهر مشهد امضا و پیشنهاد شده است