مهدی ستایشگر

۲۶مهر
پرداختن به راک ایرانی بدون زیرمیزی‌های رایج!

پرداختن به راک ایرانی بدون زیرمیزی‌های رایج!

صد و شصتمین ماهنامه فرهنگی و هنری «هنر موسیقی» با نگاهی ویژه به موسیقی راک ایرانی و تحلیل و بررسی این جریان توسط تعدادی از کارشناسان و منتقدان موسیقی، منتشر شد.
+مهدی ستایشگر سردبیری نشریه «هنر موسیقی» را برعهده دارد

۲۹مهر
به صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری «مهدی ستایشگر»

به صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری «مهدی ستایشگر»

تازه ترین ماهنامه فرهنگی هنری «هنر موسیقی» با بررسی تحلیلی هشتمین جشنواره موسیقی جوان و مطالب متنوع دیگر پیرامون اتفاقات موسیقی کشورمان منتشر شد.
+این مجله با قیمت ۵ هزار تومان هم اکنون در دسترس دوستداران موسیقی است